Tidligere
Næste

GFH springet - et godt afsæt

HUSK !! Grundet COVID-19 SKAL alle gymnaster være tilmeldt inden 1. træning i tilfælde af evt. smitteopsporing.

Seneste nyheder

GFH Generalforsamling flyttes fra 22.3.21 til 10.5.21

Kære GFH’er

Da forsamlingsforbuddet ikke forventes åbnet yderligere op aktuelt, flyttes GFH’s planlagte generalforsamling fra den 22.3.21 til 10.5.21.

Hvis ikke generalforsamlingen kan afholdes ift. COVID-19 restriktionerne på den planlagte dato, følger ny dato.

Alle medlemmer indkaldes til vores generalforsamling, der finder sted mandag d. 10 maj 2021 kl. 19.00 i aulaen på Fjelsted-Harndrup skole.

Dagsorden er efter vedtægterne:

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

d) Formanden fremlægger budget til godkendelse

e) Behandling af indkomne forslag

f) Valg af bestyrelse

g) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

h) Eventuelt

Alle er meget velkomne!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Læs mere

Aflysning af forårets opvisninger

Kære GFH’er, Bestyrelsen i GFH har ligesom DGI besluttet at aflyse alle forårets opvisninger. Det er virkelig med blødende hjerte at vi må se i øjnene, at vores opvisninger i marts / april

Læs mere

Holdoversigt

Nyt medlem?

Vil du være medlem af GFH så læs mere om hvordan du bliver en del af foreningen