Tidligere
Næste

GFH springet - et godt afsæt

Seneste nyheder

GFH Program for sæson 2021/2022

Så er GFH klar med programmet for den kommende sæson 2021/2022 og vi glæder os helt vildt til at komme igang med at lave en masse gymnastik igen. GFH byder velkommen til såvel nye som ‘gamle’ gymnaster. Der åbnes for tilmelding til holdene i uge 33.
Se mere her https://gymfh.dk/generel-info/traeningstider-og-steder/ og her https://gymfh.dk/eksempel-side/

Læs mere

GFH Generalforsamling 25.maj 2020/ Konstituering i bestyrelsen

Kære alle,

Den 25. maj afholdt GFH Generalforsamling.

Marlene Snejbjerg og Kim Kallesøe er gået ud af bestyrelsen i år. TAK til jer begge for et fantastisk samarbejde de senere år. Nye i bestyrelsen er Rasmus Brodersen og Rasmus Riber – velkommen til jer.

Vi er efterfølgende konstitueret som flg.:

Formand: Charlotte Tubæk

Næstformand/Sekretær: Lotte Camargo

Kasserer: Kim Krogh Jensen

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Rydeberg Jensen, Dorthe Glesner, Peter Sabro og Heidi Eriksen, Jeanett Jørgensen og Andreas Malling

Suppleanter: Rasmus Brodersen og Rasmus Riber

Generalforsamlingen blev afholdt og godkendt på Fjelsted Harndrup Skole iflg. dagsordenen med ca. 25 deltagere.

Efter generalforsamlingen holdte Jeppe Kaas om sine oplevelser med Cirque de Soleil og Verdensholdet

Vi glæder os til at se jer alle igen i september.

God sommer til alle

Mange hilsner

GFH’s bestyrelse

Læs mere

GFH Generalforsamling NY dato 25.maj 2021 – HUSK Tilmelding

Kære alle GFH’er

Da de nuværende COVID-19 restriktionerne ikke tillader at vi mødes mere end 10 indendørs, flyttes GFH’s generalforsamling til tirsdag den 25. maj 2021, hvor vi må forsamles 50 indendørs.

Da vi kun må forsamles 50, er tilmelding nødvendig, da vi ikke kan afholde generalforsamlingen hvis mere end 50 deltager.

Tilmelding på SMS til Jeanett Jørgensen på 41561300

Hvis COVID-19 restriktionerne skulle ændres eller flere end 50 ønsker at deltage og generalforsamlingen ikke kan afholdes på den planlagte dato, følger ny dato.

Alle medlemmer indkaldes til vores generalforsamling, der finder sted tirsdag d. 25 maj 2021 kl. 19.00 i aulaen på Fjelsted-Harndrup skole.

Dagsorden er efter vedtægterne:

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

d) Formanden fremlægger budget til godkendelse

e) Behandling af indkomne forslag

f) Valg af bestyrelse

g) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

h) Eventuelt

Alle er meget velkomne!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Læs mere

Holdoversigt

Nyt medlem?

Vil du være medlem af GFH så læs mere om hvordan du bliver en del af foreningen