Medlem- og Forældreinfo

Her kan du læse alt fra foreningens privatpolitik til foreningens vedtægter og handelsbetingelser.  

Foreningens formål og værdigrundlag

Foreningens formål er at arbejde for og med gymnastik og der igennem at give udfordringer, fremme fællesskab, sundhed og foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. Foreningens værdigrundlag kan beskrives ved et fællesskab med dygtige engagerede instruktører – og dermed dygtige gymnaster. Vi tilstræber at have gode og tidssvarende redskaber, der lever op til gymnasternes og instruktørernes krav samt en engageret bestyrelse, der udvikler foreningen og dermed altid er et skridt foran.

Foreningens vedtægter

Foreningen blev stiftet i 1981, og du kan her se foreningens vedtægter her 

Foreningens samværspolitik

Foreningen er gennem årtier kendt for en social og hyggelig forening hvor der er plads til alle, og denne kultur vil vi gerne fastholde, da det betyder meget for børn og unges færden nu og i fremtiden. Vi har gennem mange år haft hold på tværs af generationer og køn, hvilket gør, at gymnasterne kender hinanden godt og accepterer hinanden. Samværets form fortsætter, da vi har store hold for ældre, hvor det sociale også vægtes højt (ex. med efterfølgende kaffe/frokost m.m.) Instruktørerne opfordres til at understøtte en positiv og anerkendende omgangstone på holdene. Det tilstræbes at ryste holdene sammen ved hjælp af weekendtræninger/ ture med overnatning osv. Derudover forventer vi, at alle instruktører tænker på, hvordan man omgås børnene fysisk som verbalt.

PRivatpolitik

Bestyrelsen har udarbejdet en privatlivspolitik og en fortegnelse over behandling af personoplysninger, og vi imødekommer dermed de juridiske krav i persondataforordningen (GDPR). Du kan læse de to dokumenter her, samt databehandleraftalen mellem GFH og Conventus: Privatlivspolitik Fortegnelse over behandling af personoplysninger og Databehandleraftalen mellem GFH og Conventus

ANDRE POlitikker

Børneattester: Alle instruktører over 15 år udfylder når de starter som instruktør en børneattest, som foreningen indsender til politiet. Attesten indhentes derefter hvert 3. år. I tilfælde af, at attesten ikke er ”ren”, så kan vedkommende ikke fortsætte som instruktør i GFH.

Forsikringsforhold

Hvert enkelt medlem skal selv have en Fritids/Ulykkes forsikring. Instruktører/hjælpere er forsikret hos DGI på de tidspunkter de fungerer som instruktører / hjælpere. I tilfælde af rejser med gymnastikhold i udlandet kan rejseforsikring tegnes via DGI for hele holdet samt instruktører/hjælpere. Foreningen er via medlemsskabet af DGI omfattet af en fælles forsikringsordning.
Se: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/idraettens-forsikringer

 

Handelsbetingelser

Der vil som udgangspunkt være 14 dages fortrydelsesret på tilmelding, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold.
Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Der kan ved online betaling benyttes Dankort, MasterCard og VISA Dankort.

Støttemedlem i GFH

Mange vil gerne hjælpe til i vores forening. Vi har sponsorer, og vi får hjælp til praktiske ting ved mange af vores arrangementer i årets løb.
For alle, som gerne vil hjælpe på en anden måde, har vi nu åbnet en mulighed mere. For 100 kr. kan du blive støttemedlem for GFH.