GFH Generalforsamling 25.maj 2020/ Konstituering i bestyrelsen

Kære alle

Den 25. maj afholdt GFH Generalforsamling

Marlene Snejbjerg og Kim Kallesøe er gået ud af bestyrelsen i år. TAK til jer begge for et fantastisk samarbejde de senere år. Nye i bestyrelsen er Rasmus Riber og Rasmus Brodersen – velkommen til jer.

Bestyrelsen er efterfølgende konstitueret som flg.:

Formand: Charlotte Tubæk

Næstformand/Sekretær: Lotte Camargo

Kasserer: Kim Krogh Jensen

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Rydeberg Jensen, Dorthe Glesner, Peter Sabro, Heidi Eriksen, Andreas Malling og Jeanett Jørgensen

Suppleanter: Rasmus Riber og Rasmus Brodersen

Generalforsamlingen blev afholdt og godkendt på Fjelsted Harndrup Skole iflg. dagsordenen med ca. 25 deltagere.

Efter generalforsamlingen fortalte Jeppe Kaas om sine oplevelser med Cirque de Soleil og Verdensholdet

GFH ønsker alle en god sommer og på gensyn til september

Mange hilsner

GFH’s bestyrelse

Læs også

Flot sponsorat fra OK

Tusind tak til alle Jer, der via jeres OK kort/app sponsorerer GFH når I tanker bilen således fik GFH forleden overrakt 22.203,-

gfhlogo

GFH Program for sæson 2021/2022

Så er GFH klar med programmet for den kommende sæson 2021/2022 og vi glæder os helt vildt til at komme igang med at lave en masse gymnastik igen. GFH byder velkommen til såvel nye som ‘gamle’ gymnaster. Der åbnes for tilmelding til holdene i uge 33.
Se mere her https://gymfh.dk/generel-info/traeningstider-og-steder/ og her https://gymfh.dk/eksempel-side/

GFH Generalforsamling NY dato 25.maj 2021 – HUSK Tilmelding

Kære alle GFH’er

Da de nuværende COVID-19 restriktionerne ikke tillader at vi mødes mere end 10 indendørs, flyttes GFH’s generalforsamling til tirsdag den 25. maj 2021, hvor vi må forsamles 50 indendørs.

Da vi kun må forsamles 50, er tilmelding nødvendig, da vi ikke kan afholde generalforsamlingen hvis mere end 50 deltager.

Tilmelding på SMS til Jeanett Jørgensen på 41561300

Hvis COVID-19 restriktionerne skulle ændres eller flere end 50 ønsker at deltage og generalforsamlingen ikke kan afholdes på den planlagte dato, følger ny dato.

Alle medlemmer indkaldes til vores generalforsamling, der finder sted tirsdag d. 25 maj 2021 kl. 19.00 i aulaen på Fjelsted-Harndrup skole.

Dagsorden er efter vedtægterne:

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

d) Formanden fremlægger budget til godkendelse

e) Behandling af indkomne forslag

f) Valg af bestyrelse

g) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

h) Eventuelt

Alle er meget velkomne!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt

Adresse

Om

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.