GFH Generalforsamling 25.maj 2020/ Konstituering i bestyrelsen

Kære alle

Den 25. maj afholdt GFH Generalforsamling

Marlene Snejbjerg og Kim Kallesøe er gået ud af bestyrelsen i år. TAK til jer begge for et fantastisk samarbejde de senere år. Nye i bestyrelsen er Rasmus Riber og Rasmus Brodersen – velkommen til jer.

Bestyrelsen er efterfølgende konstitueret som flg.:

Formand: Charlotte Tubæk

Næstformand/Sekretær: Lotte Camargo

Kasserer: Kim Krogh Jensen

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Rydeberg Jensen, Dorthe Glesner, Peter Sabro, Heidi Eriksen, Andreas Malling og Jeanett Jørgensen

Suppleanter: Rasmus Riber og Rasmus Brodersen

Generalforsamlingen blev afholdt og godkendt på Fjelsted Harndrup Skole iflg. dagsordenen med ca. 25 deltagere.

Efter generalforsamlingen fortalte Jeppe Kaas om sine oplevelser med Cirque de Soleil og Verdensholdet

GFH ønsker alle en god sommer og på gensyn til september

Mange hilsner

GFH’s bestyrelse

Læs også

gfhlogo

GFH Program for sæson 2021/2022

Så er GFH klar med programmet for den kommende sæson 2021/2022 og vi glæder os helt vildt til at komme igang med at lave en masse gymnastik igen. GFH byder velkommen til såvel nye som ‘gamle’ gymnaster. Der åbnes for tilmelding til holdene i uge 33.
Se mere her https://gymfh.dk/generel-info/traeningstider-og-steder/ og her https://gymfh.dk/eksempel-side/

GFH Generalforsamling NY dato 25.maj 2021 – HUSK Tilmelding

Kære alle GFH’er

Da de nuværende COVID-19 restriktionerne ikke tillader at vi mødes mere end 10 indendørs, flyttes GFH’s generalforsamling til tirsdag den 25. maj 2021, hvor vi må forsamles 50 indendørs.

Da vi kun må forsamles 50, er tilmelding nødvendig, da vi ikke kan afholde generalforsamlingen hvis mere end 50 deltager.

Tilmelding på SMS til Jeanett Jørgensen på 41561300

Hvis COVID-19 restriktionerne skulle ændres eller flere end 50 ønsker at deltage og generalforsamlingen ikke kan afholdes på den planlagte dato, følger ny dato.

Alle medlemmer indkaldes til vores generalforsamling, der finder sted tirsdag d. 25 maj 2021 kl. 19.00 i aulaen på Fjelsted-Harndrup skole.

Dagsorden er efter vedtægterne:

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

d) Formanden fremlægger budget til godkendelse

e) Behandling af indkomne forslag

f) Valg af bestyrelse

g) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

h) Eventuelt

Alle er meget velkomne!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Støt GFH via dit el- og naturgasforbrug

Kære medlemmer
Tusind tak til alle Jer der støtter GFH via jeres el- og naturgasforbrug. GFH har netop modtaget besked om at vi får 11.000,- i støtte fra EnergiFyn. Kunne du også tænke dig at støtte GFH gennem dit el- og naturgasforbrug, uden det koster dig noget?
Vi er tilmeldt Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Det betyder, at du kan blive supporter i vores forening ved at købe din el og naturgas hos Energi Fyn. Hvis du vælger produkterne FynskSupportEl og FynskSupportGas, så giver Energi Fyn henholdsvis 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ naturgas, som din husstand bruger til foreningen. Det er ikke noget, der bliver lagt oven i din pris. Energi Fyn betaler!
Det kan nå at blive til mange support-kroner, hvis der er mange, som støtter os. Du kan også støtte som erhvervsdrivende – virksomhedens forbrug må dog højst være 100.000 kWh el og 25.000 m³ naturgas om året.
Du kan tilmelde dig på www.fynsksupport.dk og husk at vælge GFH, som den forening, du ønsker at støtte. Alle kan tilmelde sig – også selv om du ikke får din el eller naturgas fra Energi Fyn i dag. Det koster ikke noget at skifte til FynskSupportEl og FynskSupportGas og abonnementet er kun 12,50 kroner inkl. moms pr. måned, og der er ingen binding.
Du får din el og naturgas leveret på sædvanlig vis, og vil ikke mærke forskel. Du kan læse mere om ordningen på www.fynsksupport.dk. Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte bestyrelsen eller Energi Fyns kundecenter på tlf. 70 13 19 00.
Med venlig hilsen
GFH

Kontakt

Adresse

Om

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.