Generalforsamling d. 7. marts 2019

Alle medlemmer indkaldes til vores generalforsamling, der finder sted torsdag d. 7 marts 2019 kl. 19.00 i aulaen på Fjelsted-Harndrup skole.

Indkaldelsen er sendt til alle medlemmer pr. mail d. 5 februar 2019. 

Dagsorden er efter vedtægterne: 

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

d) Formanden fremlægger budget til godkendelse

e) Behandling af indkomne forslag

f) Valg af bestyrelse

g) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

h) Eventuelt

Efter generalforsamlingen får vi lidt at spise.

Og så får vi besøg af nogle unge gymnaster fra henholdsvis Juniorholdet og Ungdomsholdet. De vil fortælle om de rejser, de var på i sommeren 2018, hvor Ungdomsholdet var på Zanzibar og Juniorholdet i Italien. Det er en GFH tradition, at de to hold kommer på rejse hvert andet år. Kom og hør lidt om, hvad de har oplevet og om hvad det giver de unge at være på rejse med deres hold. Vi glæder os til at høre dem fortælle og lover, det bliver en god oplevelse!

Alle er meget velkomne!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Læs også

GFH og aktuelle Corona restriktioner

Status fra GFH i forhold til aktuelle Corona –restriktioner og anbefalinger
Kære alle i GFH,
Så kom der igen Corona- restriktioner og anbefalinger som i et omfang berører os.
Fra næste onsdag, den 15. december hjemsendes grundskolerne og andre fritidstilbud holdes lukket i samme periode. Hjemmearbejde anbefales i videst muligt omfang og det anbefales også at skrue ned for julefrokoster og sociale arrangementer.
Da GFH har hold i alle aldre og fra et stort opland, vælger vi at ’følge trop’ og fremrykker juleferien for alle hold fra og med onsdag den 15. december 2020 til og med tirsdag den 4. januar 2022. Der afholdes heller ikke julefrokoster eller andre sociale arrangementer fra dd.
Sidste træningsdag bliver derfor tirsdag den 14. december og første træningsdag igen onsdag den 5. januar 2022.
Træninger den kommende uge bliver naturligvis afholdt på Corona venlig vis.
Julemanden når forbi alle børneholdene med en godtepose den kommende uge.
Vi ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og på gensyn i 2022.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen, GFH.

Flot sponsorat fra OK

Tusind tak til alle Jer, der via jeres OK kort/app sponsorerer GFH når I tanker bilen således fik GFH forleden overrakt 22.203,-

gfhlogo

GFH Program for sæson 2021/2022

Så er GFH klar med programmet for den kommende sæson 2021/2022 og vi glæder os helt vildt til at komme igang med at lave en masse gymnastik igen. GFH byder velkommen til såvel nye som ‘gamle’ gymnaster. Der åbnes for tilmelding til holdene i uge 33.
Se mere her https://gymfh.dk/generel-info/traeningstider-og-steder/ og her https://gymfh.dk/eksempel-side/

Kontakt

Adresse

Om

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.