Generalforsamling d. 7. marts 2019

Alle medlemmer indkaldes til vores generalforsamling, der finder sted torsdag d. 7 marts 2019 kl. 19.00 i aulaen på Fjelsted-Harndrup skole.

Indkaldelsen er sendt til alle medlemmer pr. mail d. 5 februar 2019. 

Dagsorden er efter vedtægterne: 

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

d) Formanden fremlægger budget til godkendelse

e) Behandling af indkomne forslag

f) Valg af bestyrelse

g) Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer

h) Eventuelt

Efter generalforsamlingen får vi lidt at spise.

Og så får vi besøg af nogle unge gymnaster fra henholdsvis Juniorholdet og Ungdomsholdet. De vil fortælle om de rejser, de var på i sommeren 2018, hvor Ungdomsholdet var på Zanzibar og Juniorholdet i Italien. Det er en GFH tradition, at de to hold kommer på rejse hvert andet år. Kom og hør lidt om, hvad de har oplevet og om hvad det giver de unge at være på rejse med deres hold. Vi glæder os til at høre dem fortælle og lover, det bliver en god oplevelse!

Alle er meget velkomne!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Læs også

Den gamle døde – vi har en ny!

I november gik vores hjemmeside ned og indrømmet – den var noget out-dated! Derfor er vi super glade for nu at kunne

MensDuVenterSpring med GFH

Så det igen ved at være tid til den hyggelige tradition med MensDuVenterSpring. Konceptet går ud på at du kommer ned i

Træningstider- og steder 18/19

Kig programmet for sæson 2018/19 igennem og find noget for dig! De fleste af holdene har samme træningstider som sidste sæson –

Kontakt

  • Charlotte Tubæk
  • + 45 28 49 65 75.
  • chtu@dkcompany.com

Adresse

  • Kirkevej 13
  • 5464 Brenderup
  • Danmark

Om

  • Historien om GFH
  • Bestyrelsen
  • Instruktører

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.

Copyright © 2011 Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup. All rights reserved.